Dlaczego warto wybrać system WMS?

Dlaczego warto wybrać system WMS?

Oprogramowanie WMS zwiększa bezpieczeństwo, wydajność i rentowność. Automatyzując różnorodne procesy, możemy zmniejszyć ryzyko błędów. Należy go dostosować do indywidualnych wymagań, branży i wielkości firmy.

 Dlaczego warto wybrać system WMS?

Mniejsze koszty operacyjne

Dobrze zaprojektowany system WMS zmniejsza koszty operacyjne. Określa najbardziej efektywne wykorzystanie zarówno siły roboczej, jak i przestrzeni. Dzięki temu zmniejsza ilość odpadów. System WMS pomaga określić, gdzie należy przechowywać określone materiały, produkty i sprzęt, aby zoptymalizować przepływ w magazynie.

 Dlaczego warto wybrać system WMS?

Większa widoczność zapasów

Widoczność zapasów jest jedną z najważniejszych zalet tego oprogramowania. System dostarcza danych w czasie rzeczywistym o zapasach. W tym celu wykorzystuje kody kreskowe, numery seryjne i  RFID. Wszystkie te metody umożliwiają użytkownikowi dokładne dokumentowanie każdej pozycji podczas:

  • wprowadzania do magazynu,
  • przepływu w magazynie,
  • transportu.

Dzięki temu możemy stworzyć precyzyjne prognozy popytu. Mamy wgląd w to, które produkty są najbardziej popularne wśród klientów w określonych porach roku. Dzięki temu możemy podejmować odpowiednie decyzje inwestycyjne i skutecznie walczyć z konkurencją. System jest również pomocny podczas wycofywania towarów ze sprzedaży. Dzięki numerom seryjnym możemy łatwo odkryć, który produkt był wadliwy w danej partii. Nie musimy sprawdzać wszystkich towarów. System pozwala łatwo odszukać towar, który jest uszkodzony.

 Dlaczego warto wybrać system WMS?

Efektywne zarządzanie pracą

WMS pozwala swobodnie określać, które metody zbierania, pakowania i odkładania towarów są najbardziej skuteczne. Oprócz optymalizacji rozmieszczonych zasobów i tworzenia tras przepływu pozwala rozpoznać najlepszych pracowników. Biorąc pod uwagę takie czynniki jak poziom umiejętności, doświadczenie i przydzielone zadania, WMS pozwala łatwo przydzielać obowiązki każdemu pracownikowi.

Oprócz tworzenia harmonogramów i przypisywania codziennych zadań pracodawca może lepiej poznać swój zespół Korzystając z raportów i wskaźników KPI, kierownicy magazynów mogą szybko sprawdzić, ilu pracowników będą potrzebować w danym momencie. Mogą łatwo zidentyfikować najlepsze osoby i szukać obszarów wymagających poprawy.


Podobne artykuły