Zarządca nieruchomości w Gdańsku. Co warto wiedzieć przed jego zatrudnieniem?

Zarządca nieruchomości w Gdańsku. Co warto wiedzieć przed jego zatrudnieniem?

Zarządca nieruchomości to jeden z najważniejszych specjalistów pracujących w konkretnym obiekcie. Zakres jego obowiązków jest szeroki i zróżnicowany, a ich realizacja wymaga posiadania szczegółowej wiedzy specjalistycznej, kompetencji zawodowych, a także doświadczenia. Mimo tego, że w Gdańsku działa liczna rzesza zarządców nieruchomości, nie każdy z nich jest warty zatrudnienia. Nie każdy bowiem może poszczycić się wszystkimi kompetencjami, wymaganymi na tym stanowisku.

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości? Jakie obowiązki leżą w jego kompetencjach?

Zarządca nieruchomości pełni bardzo ważną funkcję w działaniu każdego obiektu. Za jego wybór i zatrudnienie odpowiedzialna jest wspólnota mieszkaniowa. Jest to bardzo odpowiedzialna decyzja, która ma ogromny wpływ nie tylko na sam budynek, ale także jakość życia i poziom zadowolenia jego mieszkańców. Do obowiązków zarządcy należy m. in. dbanie o porządek na terenie obiektu, zapewnienie jego użytkownikom bezpiecznego korzystania z terenów wspólnych, zajmowanie się kwestiami finansowymi, dokonywanie przeglądów technicznych, planowanie remontów i czuwanie nad ich przebiegiem i wiele innych czynności.

Możemy więc śmiało powiedzieć, że zarządca nieruchomości w Gdańsku jest najważniejszą osobą, od której jakości pracy i kompetencji, w dużej mierze zależy stan nieruchomości oraz jej przyszłość. Zarządca nieruchomości troszczy się bowiem nie tylko o bieżące sprawy dotyczące obiektu, ale dba także o to, co będzie w przyszłości. Celem jego pracy jest utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym, a co za tym idzie, systematyczne zwiększanie zysków płynących z jego funkcjonowania. Aby właściwie wywiązywać się ze wszystkich ciążących na nim obowiązków, zarządca musi być więc profesjonalistą z prawdziwego zdarzenia.

Zarządca nieruchomości w Gdańsku. Co warto wiedzieć przed jego zatrudnieniem?

Gdzie szukać najlepszych zarządców nieruchomości w Gdańsku?

Spore utrudnienia w znalezieniu i zatrudnieniu profesjonalnego zarządcy wprowadziły zmiany prawne z 2014 r. Przed tym rokiem dostęp do profesji zarządcy nieruchomości był znacząco ograniczony – kandydaci do pracy w tym wymagającym zawodzie musieli zdać państwowy egzamin oraz uzyskać licencję. Na rynku praktycznie nie istnieli więc niekompetentni zarządcy, w efekcie czego wspólnoty mieszkaniowe miały pewność wyboru i zatrudnienia właściwej osoby. Dziś sytuacja jest zupełnie inna, gdyż zarządcą nieruchomości w Gdańsku może mianować się praktycznie każdy – wystarczy, że będzie posiadał ubezpieczenie OC oraz pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych.

W związku ze zmianami prawnymi z 2014 r., wspólnoty mieszkaniowe napotykają obecnie na spore problemy w związku z wyborem zarządcy. Zadanie to można jednak ułatwić, decydując się na współpracę z profesjonalną firmą specjalizującą się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Takie podmioty posiadają bowiem własnych, certyfikowanych zarządców ze wszystkimi kompetencjami wymaganymi na tym stanowisku. Oprócz tego, wspólnoty mogą liczyć także na wsparcie innych specjalistów, w tym m. in. administratorów nieruchomości, księgowych, radców prawnych oraz doradców podatkowych.

Wsparcia merytorycznego na potrzeby artykułu udzielił Integrum Management – certyfikowany zarządca nieruchomości gdańsk.

Podobne artykuły