Wzór użytkowy i przemysłowy – jak je zastrzec?

Wzór użytkowy i przemysłowy – jak je zastrzec?

Ochrona własności intelektualnej ma ogromne znaczenie dla każdej firmy. W tym kontekście bardzo często mówi się o wzorach przemysłowych i użytkowych. Warto zatem wiedzieć, czym się różnią od siebie i jak przedstawia się kwestia objęcia ich ochroną prawną.

Wzór przemysłowy i użytkowy – najważniejsze różnice

Zgodnie z definicją, jaką można znaleźć w ustawie Prawo własności przemysłowej, wzór przemysłowy to „nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych”. Jeśli natomiast chodzi o wzór użytkowy, to  przed 27 lutym 2020 r. obowiązujące w Polsce przepisy określały go jako „nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotu o trwałej postaci”. Jak więc jasno wynika z powyższych definicji, kluczowa różnica pomiędzy wzorem przemysłowym a użytkowym jest taka, że wzór użytkowy jest rozwiązaniem o użytkowym charakterze, natomiast wzór przemysłowy odnosi się do designu. Skoro zatem w obu przypadkach inne są przedmioty ochrony, to i sposoby zgłaszania wzorów użytkowych i przemysłowych do ochrony nie są jednakowe.

Ochrona wzoru przemysłowego – jak to zrobić?

Objęcie ochroną prawną wzoru przemysłowego wymaga zgłoszenia go do Urzędu Patentowego. Do wniosku trzeba dołączyć rysunki lub zdjęcia prezentujące wygląd wytworu. Trzeba pamiętać o tym, że ochronie będzie podlegać tylko i wyłącznie to, co jest przedstawione na zdjęciach lub rysunkach – i dokładnie w takiej formie, w jakiej tam je zaprezentowano. Z punktu widzenia podmiotu zgłaszającego wzór przemysłowy do ochrony niezwykle istotne jest więc profesjonalne przedstawienie tego wzoru, ponieważ jakakolwiek nieścisłość może zupełnie zmienić zakres ochrony.

Wzór użytkowy i przemysłowy – jak je zastrzec?

Ochrona wzoru użytkowego – jak go zarejestrować?

Podobnie jak wzory przemysłowe, tak i wzory użytkowe zgłasza się do Urzędu Patentowego. Ich rejestracja przypomina nieco formalności związane z opatentowaniem jakiegoś rozwiązania. Rejestracja wzoru użytkowego wymaga technicznego opisania go z uwzględnieniem wszelakich detali. Do wniosku należy dołączyć rysunki przedstawiające wzór.

Rejestracja wzorów przemysłowych i użytkowych teoretycznie wydaje się bardzo prosta, niemniej w praktyce nawet drobne z pozoru niuanse są w stanie całkowicie wypaczyć zakres ochrony. Zbędnego ryzyka można jednak uniknąć poprzez nawiązanie współpracy z rzecznikiem patentowym z Krakowa specjalizujących się w sprawach związanych z własnością intelektualną. Rzecznik zapewni pomoc przy przygotowaniu wniosku i jego rejestracji, a także sprawdzi „czystość” wzoru.

Artykuł napisany we współpracy z rzecznikiem patentowym z Krakowa.

Podobne artykuły