Defibrylator AED w firmie. Dlaczego warto w niego zainwestować?

Defibrylator AED w firmie. Dlaczego warto w niego zainwestować?

Defibrylator serca to niewielkie urządzenie, którego podstawowym zadaniem jest pomoc w ratowaniu życia drugiego człowieka. Urządzenia te umieszczane są w coraz większej liczbie miejsc – w szkołach, centrach handlowych, a nawet na przystankach autobusowych. Coraz więcej świadomych pracodawców, pragnąc zapewnić swoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa, decyduje się na ich umieszczenie również w miejscu pracy.

Defibrylator serca – czym jest i dlaczego pełni tak istotną rolę?

Defibrylator AED jest małym, przenośnym i w pełni zautomatyzowanym urządzeniem, którego głównym zadaniem jest wspieranie użytkownika w procesie udzielania pierwszej pomocy. Wskazaniem do jego użycia jest nagłe zasłabnięcie, któremu towarzyszy brak wyczuwalnego pulsu w dużych tętnicach, brak oddechu oraz reakcji na bodźce z zewnątrz. Są to najbardziej charakterystyczne obawy nagłego zatrzymania krążenia (NZK) – bardzo niebezpiecznego schorzenia, w skutek którego rocznie traci życie ok. 800 tys. ludzi na całym świecie.

Do nagłego zatrzymania krążenia dojść może w każdej sytuacji, także w miejscu pracy. Trudno mu zapobiec, gdyż początkowo nie daje ono żadnych niepokojących objawów. Brak szybkiej i odpowiedniej reakcji niesie za sobą katastrofalne skutki i może doprowadzić do trwałego uszkodzenia mózgu i organów wewnętrznych osoby poszkodowanej a nawet do jej śmierci. Możliwość szybkiej reakcji daje natomiast defibrylator serca, który użyty w ciągu 1-3 minut od chwili zasłabnięcia pozwala zwiększyć szanse na przeżycie osoby poszkodowanej o aż 75%.

Defibrylator AED w firmie. Dlaczego warto w niego zainwestować?

Jak działa defibrylator serca i kto może po niego sięgnąć?

Defibrylator AED został zaprojektowany i skonstruowany w taki sposób, aby z jego funkcjonalności mogła skorzystać każda osoba będąca świadkiem zasłabnięcia drugiego człowieka. Urządzenie przeprowadza użytkownika przez cały proces udzielania pierwszej pomocy komunikując się z nim za pomocą komend głosowych oraz instrukcji obrazkowych. Pozwala to na jego użycie przez każdego, kto czuje się w obowiązku niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Do użycia defibrylatora serca nie jest wymagane specjalistyczne przeszkolenie. Jego pełna automatyzacja sprawia natomiast, że korzystanie z jego funkcjonalności jest w pełni bezpieczne dla ratownika, osoby poszkodowanej oraz innych świadków zdarzenia. Bezpieczeństwo użycia defibrylatora wynika także z tego, że to urządzenie, a nie sam użytkownik, po przeprowadzeniu analizy rytmu serca poszkodowanego podejmuje decyzję o podaniu mu impulsu elektrycznego.

Defibrylator AED w firmie. Dlaczego warto w niego zainwestować?

Defibrylator serca w firmie – dlaczego warto?

Każdy pracodawca ma prawny obowiązek zapewnienia swoim podwładnym odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy. Sprowadza się on nie tylko do przeprowadzenia kursów BHP oraz zagwarantowania odpowiednio przygotowanych i wyposażonych stanowisk pracy. Pracownicy spędzają w firmie przynajmniej 8 godzin dziennie, a w tym czasie zdarzyć się może praktycznie wszystko, w tym nagłe zatrzymanie krążenia.

W takiej sytuacji nie wystarczy jednak samo wezwanie pogotowia, które zjawi się na miejscu po upływie kilkunastu minut, kiedy może być już za późno. Umieszczony w widocznym miejscu w firmie defibrylator serca pozwala pracownikom czuć się bezpiecznie oraz zyskać pewność, że w razie potrzeby w krótkim czasie otrzymają niezbędną pomoc. Dostęp do niego oraz udzielenie odpowiednich instrukcji pracownikom znacząco podnoszą szanse na ocalenie ludzkiego życia oraz sprawiają, że praca i przebywanie w firmie stają się bezpieczniejsze.

 

Podobne artykuły