Polskie Start-upy na Bliskim Wschodzie

Polskie Start-upy na Bliskim Wschodzie

Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska - zazwyczaj kojarzą się z wysoką temperaturą, dobrobytem, ale nie z zamiłowaniem do nowoczesnych technologii. Tymczasem, kraje kładą mocny nacisk na innowacje i przejawiają ogromne zapotrzebowanie na produkty i usługi z zakresu big data, e-learningu, wirtualnej rzeczywistości i wielu, wielu innych. Co więcej zdają sobie sprawę, jak wiele mogą w tym zakresie zyskać od firm zagranicznych, dlatego stały się że idealnym miejscem do rozwoju startupów. Również tych polskich!

Polskie firmy startupowe w krajach Bliskiego Wschodu

Nasz rodzimy rynek startupowy jest zróżnicowany, niemniej można wyróżnić kilka wiodących w nim branży np. big data, analityka, biotechnologia i IT(narzędzia dla deweloperów i programistów) i inne (więcej o charakterystyce rodzimych startupów można przeczytać na stronie https://www.eastanalytics.com/startupy-na-bliskim-wschodzie/). 

Są to właśnie te dziedziny, na które otwarci są Inwestorzy z ZEA i Arabii Saudyjskiej. Możliwość kierowania produktów i usług na wschód jest dla przedsiębiorców atrakcyjna, ponieważ firmy eksportujące swoje produkty/usługi rozwijają się szybciej i osiągają wysokie przychody. 

Startupy zainteresowane ekspansją na kraje Bliskiego Wschodu mogą skorzystać z usług wyspecjalizowanych w rynkach wschodnich firm konsultingowych. Przedsiębiorstwa takie zajmują się przygotowywaniem wnikliwych analiz rynków i konkurencji, jak również świadczą pomoc w przygotowywaniu efektywnych strategii wejścia na rynki wschodnie. Zważywszy na odległość jak i różnice kulturowe, oraz barierę językową będzie to nieoceniona pomoc.

Polskie Start-upy na Bliskim Wschodzie

Bliski Wschód i udogodnienia dla zagranicznych start-upów

W Arabii Saudyjskiej istnieje mocny nacisk na to, aby uniezależnić gospodarkę od sektora paliwowego. To dlatego rząd skupia się na wprowadzaniu działań mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego w sektorze niepetrochemicznym(więcej informacji na ten temat, na stronie https://www.eastanalytics.com/startupy-na-bliskim-wschodzie) . 

W małych i średnich przedsiębiorstwach zagranicznych upatruje się możliwości dla przyszłego rozwoju gospodarczego, toteż Arabia przygotowała dla startupów bardzo podatny grunt. Istnieją instytucje wspierające działania startupowe jak również organizuje się wiele wydarzeń którym celem jest networking, oraz ułatwienie nawiązywania kontaktów biznesowych i pozyskiwania inwestorów. 

Najbardziej znanym z takich wydarzeń jest Arabnet Riyadh. Prężnie działają również inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, z których mogą korzystać startuperzy.

Zjednoczone Emiraty Arabskie skupiają się na tym aby ich gospodarka była jak najbardziej innowacyjna, dlatego zapewniają duże wsparcie startupom związanym z nowoczesnymi technologiami. 

Na szczególnie podatny grunt mogą trafić firmy opracowujące nowoczesne rozwiązania w sektorze energetycznym, ponieważ podobnie jak Arabia Saudyjska, ZEA chce uniezależnić swoją gospodarkę od ropy naftowej i gazu ziemnego(chodzi o Strategię Czystej Energii 2050. Więcej na ten temat na https://www.eastanalytics.com/startupy-na-bliskim-wschodzie .

Podobne artykuły