Co warto wiedzieć o usługach logistycznych?

Co warto wiedzieć o usługach logistycznych?

Logistyka to ogół czynności związanych z przemieszczeniem wyników produkcji z punktu, gdzie zostały wytworzone do miejsca, w którym mogą zaspokoić potrzeby klienta. Dzisiaj przeprowadzanie tych procesów określamy jako usługi logistyczne. Swoje źródło usługi te w pewnym sensie mają w sztuce wojennej. Były trzecim składnikiem umiejętności dowódczych obok taktyki i strategii.

Usługi logistyczne odpowiedzią na popyt

Obecnie usługi logistyczne są przestrzenią działalności gospodarczej związaną z produkcją towarów i konsekwencją tego faktu, czyli wymianą towarową. Ta z kolei wywołuje potrzebę przemieszczania dóbr. Popyt jest tu czynnikiem inicjującym wszelkie działania produkcyjne i odnosząc się do analogii matematycznej, brakującym ogniwem pomiędzy dwoma zbiorami – klientami i producentami. W tym miejscu powstaje ogromna przestrzeń i możliwości dla branż z rynku TSL: transport – spedycja – logistyka.Ewolucja usług logistycznych

Wszystko w zasięgu naszego uniwersum ewoluuje. Również logistyka musiała poddać się presji wpływów otoczenia. Tym bardziej, że jest branżą stricte usługową. Przeobrażenia doprowadziły do powstania czterech struktur współpracy logistycznej:

a) logistyka zwana z angielska in-house logistics – domowa, najbardziej archaiczna, jest to logistyka realizowana we własnym zakresie przez podmiot produkcyjny, który wykorzystuje do tego własne aktywa, takie jak:

magazyny

środki transportu

sprzęt pomocniczy.

b) usługa logistyczna świadczona przez wyspecjalizowane firmy – są to usługi o dość wąskim spektrum specjalizacji (transport, przeładunek), realizowane przez zewnętrznych usługodawców przy wykorzystaniu ich zasobów.

c) logistyka w pełnym zakresie realizowana przez firmę zewnętrzną – operator logistyczny oferuje kompleksową usługę logistyczną, pełny outsourcing w zakresie wykonywanych czynności. W ramach usług świadczone są: obsługa spedytorska, załadunek, transport, rozładunek, magazynowanie, usługi dodatkowe na życzenie klienta.

d) najwyższym stopniem ewolucji procesów logistycznych jest tak zwane fourth party logistics (4PL) – wykonywanie ciągu procesów logistycznych jest poprzedzone wyborem zleceniobiorcy, którego dokonuje wiodący integrator części logistycznego rynku. Główny operator zleca zadania podwykonawcom i czuwa nad siatką połączeń w kontrolowanym przez siebie segmencie.

Afirmacja nowoczesnego rynku TSL

Firmy 4PL realizują zlecenia, angażując do tego zdefiniowane zasoby swoich partnerów biznesowych z branży TSL. Jest to tak zwany outsourcing podwójny albo zagnieżdżony. Następuje coraz pełniejsza integracja. Integracja wcielana jest w życie na wielu płaszczyznach poziomo zorganizowanych przedsiębiorstw. Przez to łańcuch zależności między produkcją, a logistyką jest dzisiaj coraz trudniejszy do rozerwania. Poza tym, następuje wszechogarniająca cyfryzacja. Burzliwy rozwój IT pozwolił na ekspansję i zrośnięcie się w jedno wielu dziedzin przemysłu z elektroniką, odsłaniając nowe oblicze siły napędowej wielu biznesów. Firmy działające w modelu 4PL stanowią kwintesencję nowoczesności. Realizują one jedną z zasad wykładniczej współczesności – ograniczają posiadanie na rzecz nieograniczonego dostępu do aktywów na żądanie.


Co warto wiedzieć o usługach logistycznych?

Podobne artykuły