Jak rozlicza się delegacje krajowe?

Jak rozlicza się delegacje krajowe?

Pracownik, który odbywa podróż służbową ma prawo do otrzymania diety oraz do zwrotu kosztów noclegu. W jaki zatem sposób należy dokonać rozliczenia za delegację krajową?

Co warto wiedzieć na temat rozliczania delegacji krajowej?

Diety z tytułu delegacji krajowej pracowników ze strefy budżetowej ustalane są na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku. Jeżeli zaś chodzi o pracowników firm prywatnych to wysokość ich diety może być inna jednak nie niższa niż ta określona w tymże rozporządzeniu. Należy zaznaczyć, że za czas, w którym pracownik przebywał w podróży służbowej przysługuje mu nie tylko dieta, ale także wynagrodzenie za pracę oraz zwrot koszt dojazdu, przejazdów, noclegu oraz wszystkich innych udokumentowanych i odpowiednio uzasadnionych wydatków. Jeżeli chodzi o wysokość diety to aktualnie wynosi ona 30 zł za dobę. Dieta w pełnej wysokości przysługuje pracownikom, którzy w podróży służbowej spędzili ponad 12 godzin, a cała podróż trwała krócej niż dobę. Natomiast w przypadku wyjazdu służbowego trwającego dłużej niż dobę za każdą kolejną pełną dobę naliczana jest dieta w pełnej wysokości. Dotyczy to także doby rozpoczętej, ale niepełnej, która trwała ponad 8 godzin (jeżeli kolejna rozpoczęta doba trwała krócej niż 8 godzin wówczas wypłaca się połowę diety). Połowa diety przysługuje również osobom, których podróż służbowa trwała krócej niż dobę i mieściła się w przedziale 8-12 godzin.

Jak rozlicza się delegacje krajowe?

Komu nie przysługuje dieta za delegację krajową?

Dieta za delegacje krajową nie przysługuje osobom, które w podróż służbową udają się do miejscowości swojego stałego czy też czasowego pobytu. Nie należy się ona również pracownikom, którzy w delegacji otrzymują bezpłatne całodzienne wyżywienie (pełne 3 posiłki).

Koszty noclegu w delegacji krajowej

Jeżeli podczas podróży służbowej pracownik nie ma zapewnionego noclegu to na podstawie przedłożonych rachunków może ubiegać się o zwrot kosztów noclegu. Jeżeli nie posiada takiego rachunku może skorzystać z ryczałtu za nocleg, który to wynosi 150% diety, czyli 45 zł.

Podobne artykuły