Czym jest team building?

Czym jest team building?

Team building to najprościej mówiąc budowanie zespołu. Składa się z przeróżnych form integracji grupy, wpływających na lepsze poznanie się członków grupy, współpracę oraz pozytywne relacje oparte nie tylko na pracy. Co jeszcze warto wiedzieć na temat team buildingu?

Odbiorcy – team building

Zadaniem każdego pracodawcy powinna być dbałość o team building własnego zespołu, a co więcej jego aktywny udział w integracji grupy pracowników. Główny cel to stworzenie silnej, trwałej grupy, w której panują właściwe relacje oparte o zdrową rywalizację. Warto dbać o przekonanie w zespole, mówiące o tym, że każdy ma swoje własne zdanie, posiada mocne oraz słabe strony. Pracownicy powinni stanowić jeden, nierozerwalny zespół, który wspólnie dąży do wyznaczonych celów. Założeniem team buildingu jest przeciwdziałanie mobbingowi, który coraz częściej występuje w zakładach pracy, stanowiąc ogromne niebezpieczeństwo dla reputacji oraz funkcjonowania danej marki. Bardzo ważną umiejętnością jest pokojowe i kulturalne rozwiązanie problemów, które naturalnie zdarzają się w większych grupach.

Czym jest team building?

Zalety – team building

Jest wiele zalet wynikających z zastosowania team buildingu. Czasami pojawiają się błyskawicznie, a czasem widoczne są dopiero po jakimś czasie. Stopień tych rezultatów jest uzależniony nie tylko od starań pracodawcy, ale także charakterów zespołu pracowniczego oraz ich zestawienia. Występujące różnice między zatrudnionymi można zredukować za pośrednictwem działań podejmowanych w ramach team buildingu. Do największych zalet zaliczyć można integrację grupy, nawiązanie pozytywnych relacji, chęć uczęszczania do pracy, dobre samopoczucie oraz lepszy sposób pracy. Efekty te przenoszą się na całą firmę, produkcję itp. W zakładach, w których dba się o team building rzadziej pojawia się wyścig szczurów, nękanie, zmiana pracy czy konflikty. Idea ta sprawia, że grupa staje się silna, pełna energii oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Ponadto przynosi rozgłos na zewnątrz, prezentując firmę jako tą charakteryzującą się dobrymi opiniami między ludźmi, jak i w Internecie. Osoby świeżo zatrudnione w takich przedsiębiorstwach nie muszą się obawiać o to, że nie zostaną zaakceptowane przez zespół, ponieważ dzięki imprezom integracyjnym będą mieli okazję nawiązać nowe relacje ze współpracownikami.

Wdrożenie – team building

Team building w praktyce wykorzystuje godziny poza pracą. Najczęściej jest budowany w trakcie wyjazdów integracyjnych, wysyłania pracowników na konferencje czy specjalnie dedykowanych warsztatów. Bardzo fajne dla zespołu są warsztaty z psychologiem, który ma odpowiednią wiedzę służącą do budowania pozytywnych relacji czy naprawiania występujących problemów. Dobrym sposobem na tworzenie relacji między pracownikami są imprezy integracyjne. Warto jednak pamiętać, by urządzać je, zachowując standardy kulturalnego wydarzenia. Najlepiej, gdy organizację takiego eventu powierzy się firmie zewnętrznej, specjalizującej się w tego typu imprezach. Niektóre z firm eventowych w ofercie swej mają również umiejętności organizowania team buildingu.

 

Podobne artykuły