Czym zajmuje się inżynier procesu?

Czym zajmuje się inżynier procesu?

Inżynier procesu to osoba, bez której nie może dziś funkcjonować praktycznie żadna firma produkcyjna. Osoba posiadająca takie kwalifikacje może więc znaleźć zatrudnienie w niemal każdym przedsiębiorstwie, zarówno w małym zakładzie wytwórczym, jak i w dużej firmie produkcyjnej. Czym zajmuje się inżynier procesu i jakie umiejętności powinna posiadać każda osoba kandydująca na to stanowisko?

Inżynier procesu, czyli technolog produkcji

Inżynier procesu jest stanowiskiem, którego zadaniem jest przygotowywanie optymalnych procesów produkcyjnych. Jego podstawową rolą jest optymalizacja pozwalająca na maksymalizację wydajności pracy przedsiębiorstwa połączoną z redukcją kosztów związanych z procesami produkcyjnymi. Technolog produkcji jest odpowiedzialny m. in. za odpowiednie projektowanie urządzeń oraz instalacji wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Jego zadaniem jest także kontrolowanie jakości pracy oraz w razie potrzeby dokonywanie wszystkich wymaganych zmian.

Inżynier procesu zajmuje się również ocenianiem funkcjonalności procesów produkcyjnych przy zmieniających się warunkach i otoczeniu, tworzy dokumentację związaną z prowadzonymi przez siebie przeglądami urządzeń, instalacji oraz procesów i prowadzi niezbędne testy mające na celu zoptymalizowanie procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Można więc powiedzieć, że praca technologa produkcji w dużej mierze opiera się na strategicznym planowaniu produkcji oraz jej nieustannym udoskonalaniu.

Czym zajmuje się inżynier procesu?

Jakie praktyczne i teoretyczne umiejętności powinien posiadać inżynier procesu?

Jak widać, zakres działania inżyniera procesu jest bardzo szeroki i w dużej mierze zależy od rodzaju firmy, w której jest zatrudniony oraz specyfiki jej pracy. Oprócz samego czuwania nad procesami produkcyjnymi technolog produkcji musi także sprawować stałą kontrolę nad jakością, posiadać umiejętności sprawnego zarządzania logistyką w firmie oraz nieustannie skupiać się nad doskonaleniem jej pracy. Musi także sprawnie podejmować decyzje oraz ponosić za nie pełną odpowiedzialność.

Aby sprostać temu wymagającemu zadaniu inżynier produkcji musi posiadać rozległą wiedzę z różnych dziedzin. Niezwykle pożądana jest także dobra organizacja pracy, gdyż technolog produkcji zazwyczaj skupia się na kilku projektach jednocześnie. Niezbędnymi praktycznymi umiejętnościami jest natomiast bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w tym specjalistycznych programów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie oraz umiejętności analityczne i techniczne. Atutem dobrego inżyniera procesu będzie także komunikatywność oraz umiejętność współpracy i budowania pozytywnych relacji z innymi osobami pracującymi przy procesach produkcyjnych.

Każdy inżynier procesu musi posiadać także specjalistyczne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające mu na wykonywanie pracy w tym zawodzie. Technolog produkcji musi bowiem dysponować odpowiednim tytułem zawodowym. W uzyskaniu wiedzy i praktycznych umiejętności wymaganych do pracy na tym stanowisku pomagają specjalistyczne kursy, podczas których można zdobyć kwalifikacje wymagane do pracy jako inżynier procesu.

Podobne artykuły