Programista CNC:krótki opis zawodu

Programista CNC:krótki opis zawodu

Czytając ten przewodnik, dowiesz się, czym zajmują się programiści CNC i jak wygląda ich typowy dzień pracy. Zobaczysz, czy chciałbyś w przyszłości pracować w tym zawodzie. Większość specjalistów jest zadowolonych ze swojej pracy. Opracowują programy do sterowania obróbką. Zajmują się przetwarzaniem części plastikowych lub metalowych za pomocą automatycznych obrabiarek, specjalnego sprzętu lub systemu.

Podstawowe obowiązki programisty CNC

Na co dzień programista cnc określa kolejność operacji na maszynie. Wybiera odpowiednie narzędzia skrawające niezbędne do obróbki przedmiotów o pożądanych kształtach. Dokonują przeglądu programów lub linii produkcyjnych. W ten sposób mogą wyeliminować ewentualne błędy. Później ponownie testują konkretne programy. Sprawdzają, czy napotkane problemy zostały już rozwiązane. 

Programista CNC analizuje też dokładnie zlecone prace, rysunki, plany i specyfikacje. Zapoznaje się z wzorami, modelami i danymi projektowymi. Na tej podstawie oblicza wymiary, wybiera narzędzia, prędkość maszyny i szybkość posuwu.

W niektórych przypadkach może też określać punkty odniesienia, ścieżki cięcia maszynowego lub lokalizacje otworów. Oblicza wymiary kątowe i liniowe, promienie i krzywizny.

W normalnym dniu roboczym programiści CNC obserwują również maszyny podczas próbnych uruchomień lub przeprowadzają symulacje komputerowe. W ten sposób upewniają się, że programy i maszyny będą działać poprawnie i wyprodukują elementy spełniające specyfikacje.

Oprócz tego porównują zakodowane taśmy lub wydruki komputerowe z oryginalnymi specyfikacjami części i planami, aby zweryfikować dokładność instrukcji.

 Programista CNC:krótki opis zawodu

Typowy plan dnia programistów CNC

Typowy plan dnia wygląda następująco:

  • Określ ustawienia urządzeń produkcyjnych.
  • Wybierz sprzęt produkcyjny zgodnie ze specyfikacją produktu.
  • Zaprogramuj sprzęt do wykonania określonych zadań produkcyjnych
  • Przestudiuj plany lub inne instrukcje, aby określić wymagania dotyczące konfiguracji sprzętu.

Inne obowiązki

Programiści CNC mogą też przygotowywać układy geometryczne z wyświetlaczy graficznych. W tym celu używają wspomaganego komputerowo oprogramowania lub narzędzi kreślących i papieru milimetrowego. Mogą też opracowywać arkusze instrukcji i listy dla technika CNC. Opisują poszczególne etapy konfiguracji maszyny i kodowania numerycznych taśm kontrolnych.

Ten zawód może Ci się spodobać, jeśli lubisz wymyślać różne rzeczy. Pamiętaj, że praca wymaga dużo myślenia logicznego i innowacyjnego podejścia. Jeśli chętnie wyszukujesz fakty i rozwiązujesz problemy, koniecznie zwróć uwagę na ten zawód. Specjaliści CNC zajmują się też opracowywaniem poszczególnych procedur.

 Programista CNC:krótki opis zawodu

Podobne stanowiska

Technicy produkcji instalują, testują i dostosowują maszyny lub urządzenia produkcyjne. Używają dowolnej kombinacji technologii elektrycznych, elektronicznych, mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych lub komputerowych.

Mechanicy konfigurują i obsługują różne obrabiarki do produkcji precyzyjnych części i narzędzi. Wykorzystują wiedzę z zakresu mechaniki, matematyki, właściwości metalu, układu i procedur obróbki.

Podobne artykuły