Jak lepiej zarządzać czasem i go wykorzystywać?

Jak lepiej zarządzać czasem i go wykorzystywać?

Zarządzanie czasem to bardzo ważny element naszego życia. Jeśli wykorzystujemy go w odpowiedni sposób mamy więcej czasu na odpoczynek, jesteśmy bardziej produktywni i załatwiamy mniejszym nakładem sił większą ilość spraw. Bardzo często jednak nie zastanawiamy się nad zarządzaniem czasem, co zdecydowanie warto zmienić. W tym tekście prezentujemy kilka “sztuczek”, które pomogą efektywniej wykorzystać nasz czas.

Jak lepiej zarządzać czasem i go wykorzystywać?

 

Skupienie na jednej rzeczy

Pierwszym sposobem na odpowiednie zarządzanie czasem jest skupienie się na wykonywaniu jednej czynności. W myśl wielu powiedzeń i przysłów, jeśli będziemy skupiali się na jednym zadaniu, wykonamy je szybciej i lepiej co pozwoli zaoszczędzić czas oraz zmaksymalizować efekty. W ciągu dnia wykonując kilkanaście — kilkadziesiąt czynności w sposób efektywny, możemy zyskać bardzo wiele czasu i wymiernych korzyści.

Nie zwlekaj!

Kolejną cenną radą odnośnie odpowiedniego zarządzania czasem jest niezwlekanie. Jest to jeden z największych naszych wrogów. Jeśli wykonamy coś od razu, bez zwlekania, zaoszczędzimy wiele czasu, który przeznaczymy na kolejne zadania. Przekładając obowiązki, będziemy rozmyślać o zadaniu, będziemy pracować mniej efektywnie i dużo łatwiej będziemy marnowali czas między decyzją o przełożeniu zadania a wykonaniem go.

Odpowiednie rozdzielenie obowiązków

Odpowiednie zarządzanie czasem nie może funkcjonować bez konkretnego jasnego ustalenia planu działania. Jeśli odpowiednio ułożymy wykonywanie zadań, będziemy mogli wykonać je szybciej, skuteczniej i lepiej dysponować swoim czasem. Plan taki warto zrobić dzień wcześniej wieczorem, aby położyć się spać i szybko zasnąć. Dzięki temu zaoszczędzimy go jeszcze trochę na samym zasypianiu.

Nagradzanie siebie za realizację celu

Jedną z najciekawszych metod zarządzania czasem jest metoda Martini (Martini Method). Polega ona na tym, iż po osiągnięciu konkretnego celu np. wykonaniu odpowiednio czynności — jak w przypadku pisarza który wypijał martini po napisaniu tekstu, będziemy nagradzali się. Wyrobienie takiego mechanizmu powodować będzie u nas dużo większą motywację do wykonywania działań i odpowiedniego zarządzania naszym czasem.

Podobne artykuły